ขอนแก่น คาร์เร้นท์

ขอนแก่น คาร์เร้นท์

เมนู

เงื่อนไขในการเช่ารถยนต์

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์แบบขับเอง

บริการให้เช่ารถยนต์แบบระยะสั้นและระยะยาว

แบบรายวัน /รายสัปดาห์ / รายเดือน


เอกสารหลักฐานที่ใช้ของผู้เช่า 

1.ผู้เช่าต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์

2.บัตรประชาชน 

3.ใบขับขี่ผู้เช่า (ไม่หมดอายุ) 

4.เอกสารยืนยันการทำงาน หรือแสดงหลักฐานที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน ตามความจริง อาทิ เช่น บุคคลทั่วไป บัตรพนักงาน/บัตรข้าราชการ หรือ นักท่องเที่ยวแสดง ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ถ้าเป็นนักศึกษาโปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

 5.เงินประกัน 3,000 บาท 

6.ไม่ใช้วงเงินบัตรเครดิต ชำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

7.โอนจองรถเช่า มัดจำล่วงหน้าเพียง 1,000 บาท                       

-ราคาเริ่มต้นที่ 900 - 1,200 บาท (ราคาขึ้นอยู่รุ่นและขนาดของรถ) ราคานี้รวมประกันชั้น1 ไม่ต้องซื้อเพิ่ม และไม่เรียกเก็บเพิ่ม 

-เงินมัดจำประกันความเสียหาย 3,000 บาท (รับคืนเมื่อส่งรถ)

-ระยะเวลาเช่า 1 วัน นับ 24 ชั่วโมง ถ้าคืนช้าให้แจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (อาจจะมีค่าปรับตามระยะเวลา)

-ในกรณีที่มัดจำรถแล้วขอยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินมัดจำจองรถได้ในทุกกรณี 

-ผู้เช่าต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เสพสิ่งเสพติด และถ้าหากเช่ารถยนต์ไปก่อคดีอาญากรรม หรือนำรถยนต์ไปจำนำ ทางเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

-หากเช่ารถยนต์ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุให้โทรหาทางเราอย่างเร็วที่สุด 

-ห้ามดัดแปลงหรือปรับแต่ง แก้ไขในส่วนของรถยนต์ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม 

-กรณีเช่ารถยนต์แล้วเกิดปัญหาในตัวเครื่องยนต์ให้ติดต่อกลับทันที 

-สามารถนัดรับรถได้ที่ สนามบินขอนแก่น ได้ฟรีไม่มีค่าจัดส่งรถยนต์  

-นัดรับ-ส่งรถ นอกสถานที่คิดค่าบริการตามระยะทางและความเหมาะสม


ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา 
เงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาเช่ารถ
เงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาเช่ารถ

TERMS AND CONDITION

รายละเอียดเงื่อนไขการทำสัญญาเช่ารถ ขอนแก่น คาร์เร้นท์     

1.ผู้เช่าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรวจสอบ หรือ หนังสือเดินทาง และมัดจำเงินประกันความเสียหายไว้กับผู้ให้เช่าจนกระทั่งส่งรถคืนในสภาพเรียบร้อย

2.ผู้เช่าจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่สากลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงให้กับผู้ให้เช่า ณ วันทำสัญญาและส่งมอบรถให้ผู้เช่า

3.ผู้เช่าจะต้องใช้รถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้เท่านั้น

4.ผู้เช่ารับรองว่าในระหว่างที่นำรถไปใช้จะรับผิดชอบไม่สูบบุหรี่และดื่มสิ่งมึนเมาภายในรถ อีกทั้งจะไม่นำสิ่งที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงขึ้นมาบนรถ เช่น ทุเรียน อาหารทะเล และ สัตว์เลี้ยงทุกชนิด พร้อมทั้งรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด และเมื่อถึงเวลาส่งรถคืน จะต้องส่งคืนรถในสภาพเดิม ไม่มีชำรุดหรือเสียหายใดๆ หากมีกาชำรุดของอุปกรณ์ภายใน จะมีการประเมินค่าเสีหายด้วยราคาที่เป็นจริง

5.ผู้เช่ารถให้สัญญาว่าจะไม่นำรถที่เช่าไป ให้ผู้อื่นใช้หรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หรือนำไปด้วยประการใดๆเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

6.ผู้ให้เช่าเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนการเช่า และผู้เช่ายินดีเติมน้ำมันเต็มถังกลับเหมือนเดิม หากน้ำมันไม่เต็มถัง ผู้เช่ายินยอมให้หักจากเงินประกัน

7.ในกรณีที่ผู้เช่าขับขี่รถชนกันถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส หรือทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายด้วยเหตุกรณีใดๆก็ตาม ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ทราบทันทีพร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8.ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าเรียกตรวจสอบรถ หรือ ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อใดก็ได้ และผู้เช่าต้องนำรถมาคืนโดยทันทีที่ผู้ให้เช่าได้แจ้งให้กับทางผู้เช่าทราบ หากผู้เช่าไม่สามารถนำรถมาคืนได้ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองรถ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ทันที ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตามค้นหา ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

9.การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ในกรณีที่ผู้เช่านำรถยนต์กลับมาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ตามที่ได้รับไปในวันแรก เช่น กรณีรถมีรอยชนหรือประสบอุบัติเหตุจนทำให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวไปทำการเช่า ให้แก่ผู้เช่าท่านอื่นได้อีก ผู้เช่าต้องชดเชยหรือชำระค่าเช่ารถให้แก่ผู้ให้เช่า ตามราคาต่อวันของรถยนต์คันดังกล่าว ตามจำนวนวันที่รถยนต์คันนั้นจะสามารถนำกลับมาทำการเช่าได้ต่อไป

10.สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลเฉพาะวันที่ตามระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์ที่เช่าส่งคืนตามกำหนดในสัญญาเช่า หากไม่สามารถส่งคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้เช่าทราบโดยทันที หากยังมิได้นำรถเช่าส่งคืนเลยกำหนดเวลาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ทันที ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตามค้นหา ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น.

------------------

จะเช่ารถประเภทไหนดี มีรุ่นใดบ้าง

Khonkaen Carrent 2020 Copyright